Hari Baik untuk Penyucian Diri, Melukat Bulan September 2023