Hari Baik untuk Penyucian Diri, Melukat Bulan April 2024