Hari Baik untuk Penyucian Diri, Melukat Bulan Nopember 2023