Hari Baik untuk Memasang Guna-guna, Jimat Bulan Nopember 2023