Hari Baik untuk Melantik Pejabat, Pengurus Bulan September 2023