Hari Baik untuk Melantik Pejabat, Pengurus Bulan Nopember 2023