Hari Baik untuk Penyucian Diri, Melukat Bulan Januari 2021