Hari Baik untuk Memasang Guna-guna, Jimat Bulan Oktober 2021