Hari Baik untuk Memasang Guna-guna, Jimat Bulan Januari 2021