Hari Baik untuk Melantik Pejabat, Pengurus Bulan Juni 2020