Hari Baik untuk Melantik Pejabat, Pengurus Bulan Oktober 2021