Hari Baik untuk Melantik Pejabat, Pengurus Bulan Januari 2021